தன்னறிவிப்பு: வேலை, வாசிப்பு, கொஞ்சம் எழுத்து.

இப்பக்கம் என்னுடைய தற்போதைய வாழ்க்கைப்பாதையை, நீண்ட கால அலகைச் சுருக்கி எழுதப்பட்டது.

  • மகள் பள்ளி செல்லத் தொடங்கியிருக்கிறாள். நான் கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்திருக்கிறேன்.
  • வலைதளங்கள் வடிவமைப்பது குறித்து https://www.pineboat.in/ என்னும் தளத்தில் எழுதிக்கொண்டிருக்கிறேன்
  • இத்தளத்தில் எனது பதிவுகளும் நான் வாசிக்கும் நூல்களைப் பற்றிய கருத்துக்களும் வாசிக்கக் கிடைக்கும்.
  • சீரிய இலக்கிய வெளியில் அறிமுக வாசகன். ஜெயமோகன் எழுதிவரும் வெண்முரசு தொடர்ந்து வாசிக்கிறேன். இப்புவியில் எழுதப்பட்ட மிக நீளமான நவீன செவ்வியல் இலக்கியம். தமிழ் வாசிக்க முடியுமென்றால் அவசியம் வாசிக்கவேண்டிய படைப்பு.
  • ஃப்ரஷ்வொர்க்ஸ் எனும் நிறுவனத்தில் மென்பொருள் தர உத்தரவாதப் பொறியாளன்.

கடைசியாக ஜனவரி 2020ல் இப்பதிவு மாற்றி எழுதப்பட்டது.

இப்பகுதி குறித்த சிறு அறிமுகம், ஆர்வமுள்ளோர் வாசித்துப்பார்க்கலாம், ஆங்கில வடிவமே உள்ளது. “தற்போதைய” வாழ்க்கைப்பாதையை எழுதுபவர்களின் தொகுப்பு, மற்றும் இது ஏன் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது என ஒரு விளக்கம்.